ochrona głowy

Pracownik przemysłu spożywczego (piekarnictwo, cukiernictwo, wędliniarstwo itp.) musi zabezpieczać głowę odpowiednim nakryciem typu czepek, czapka, furażerka.

45_1

Na wielu stanowiskach pracy istnieje ryzyko urazów mechanicznych głowy spowodowanych głównie przez spadające przedmioty, uderzenie głową o przedmioty wystające, jak również przez siły ściskające.

Przemysłowe hełmy ochronne są podstawowym środkiem BHP i stanowią główne zabezpieczenie głowy pracownika przed uderzeniem. Dodatkowo hełmy, w zależności od konstrukcji i tworzywa, mogą chronić przed innymi zagrożeniami, np. przed porażeniem prądem elektrycznym, odpryskami stopionego metalu itp.

success female and male construction workers