kategorie ochrony odzieży ochronnej

certyfikacjaZgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG   wdrożoną Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r (Dz. U. 25/2005, poz. 2173), odzież ochronną dzielimy na trzy kategorie:     

 

Kategoria I

Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami

Do tej kategorii zalicza się ubrania  o prostej konstrukcji, a ich poziom skuteczności może ocenić sam użytkownik. Do tej grupy zalicza się odzież wcześniej zwaną roboczą oraz ubrania z tkanin ochronnych (np. trudnopalnych, kwasoochronnych, pyłochłonnych), nie podlegające procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane. Kategoria I obejmuje najczęściej odzież chroniącą przed:

 • zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia, np. środkami czystości o słabym działaniu, którego skutki są łatwo odwracalne (np. fartuchy, kombinezony, ubrania z drelichów, elanobawełny itp.),
 • uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchownych skutkach (przykłady j.w.),
 • zagrożeniami związanymi z gorącym czynnikiem o niewielkim stopniu zagrożenia (np. ubrania i fartuchy z tkanin niepalnych lub trudnopalnych),
 • czynnikami atmosferycznymi (np. odzież ocieplana, odzież przeciwdeszczowa).

 Kategoria II

Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III)

Do tej kategorii ochrony zalicza się najczęściej odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, nie zagrażającym życiu i nie powodującym poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Jest to np.  odzież chroniąca przed przecięciem (fartuchy antyprzecięciowe, odzież dla pracowników leśnych),

 • odzież dla spawaczy,
 • odzież dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi    (np. w galwanizerniach),
 • odzież ostrzegawcza (np. dla drogowców)

 Kategoria III

Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika

Kategoria III odzieży ochronnej obejmuje odzież wysoce specjalistyczną, chroniącą przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla użytkownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Do tej grupy należą m.in.:

 • specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne
 • odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą powyżej 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji,
 • odzież chroniąca przed niskimi temperaturami – poniżej 50°C,
 • odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego.

Inne kategorie ochrony:

Ze względu na to, jakie części ciała chroni dany element, odzież ochronną dzieli się na:

 •  odzież ochraniającą tułów (komplety ubrań – bluza i spodnie, kombinezony, fartuchy, kurtki, płaszcze, bezrękawniki i in.),
 • odzież chroniącą części tułowia (np. ochraniacze klatki piersiowej, barku, przedramienia itd.),
 • nakrycia głowy (np. kaptury, berety, czapki i in.).

O właściwościach ochronnych odzieży decydują przede wszystkim cechy materiałów, z których odzież jest wykonana: odpowiednie wykończenie lub impregnowanie, grubość materiału, splot włókien, domieszka włókien specjalistycznych i in.

81_1

 powrót