BHP

BHP(aby zapoznać się z przepisami BHP kliknij na powyższą ikonę)

Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, większość ubrań zawodowych i pracowniczych była traktowana jako odzież robocza, nie podlegająca obowiązkowej certyfikacji. Po 1 maja 2004 r. odzież ta podlega Dyrektywie 89/686/EWG i musi spełniać jej wymagania, jednocześnie stając się odzieżą ochronną, najczęściej przyporządkowaną do kategorii I ochrony. Spełnianie wymogów Dyrektywy potwierdza sam producent czy importer danej odzieży. Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG – podobnie jak inne środki ochrony indywidualnej – odzież ochronną podzielono na trzy kategorie ochrony, w zależności od stopnia zagrożenia, przed którymi odzież ma chronić pracownika.

 zobacz kategorie ochrony